Finska Mästerskapen, dag1

Det blev en lång dag mot kväll på fjärden! Med en vind som vred från NV mot N och sedan under dagen vred undan för undan mot syd, gjorde att arrangörerna hade ett drykt jobb att lägga om banan och det både mellan race och i race och dagen drog ut i tiden. Vi seglare fick vacker vänta och vara vaksamma på banändringar under racen. Det blev lite placerings jojo under racen beroende på om man hittade rätt och hur man hamnade i vindvriden. Vid dagens slut var det mesta ändå sig likt från förr, vad det gäller vilka båtar som låg i topp, i mitten och i slutet. Till slut vinner bästa seglaren.

Det blev 47 båtar till start och vi på 836 hade preliminärt resultaten 32,34,21. För många små misstag i de första racen och något färre i det sista racet hindrade oss att komma högre. Kan väl konstatera att våra förberedlser var OK, dock hade vi haft bättre koll på vädret kanske vi kunnat dra mer nytta a vriden mot syd. Misstagen i övrigt var mest planerings relaterade ute på sjön. Det är inget bra att komma in för babords layline på första kryssen, en lucka att slå sig in i 3båt zonen finns liksom inte med så mycket båtar. Att 2 ggr i rad vid läns rundningen gå mot den avsevärt sämre bojen håller inte heller, vips hade 5 båtar passerat. Att ta en säkerhets start upp i lovart av startlinjen med 20 grader lä fördel känns så där, man kommer i väg i fri vind, men har åtminstående tappat 25 båtar redan i startögonblicket. Det gör vi inte om.

I morgon blir det nya tag, då skall vi minnas det vi gjorde både bra och dåligt.

En trevlig dag med solsken och vind, som avslutades på ÅSS restaurangen med ÅSS macka och öl.