Pub på EBK 16/3 kl. 19.30

Hej alla glada seglare!

På lördag 16/3 är det pub nere i klubbhuset! Vi börjar 19.30 och håller på till den siste går hem. Vi kommer att prata lite om vad Ni seglare har för önskemål när det gäller seglingsprogrammet för 2013, vad skall vi förändra? lägga till? vi hoppas på ett givande ideutbyte.

Självklart kommer en massa andra ämnen även att luftas. Det kommer att finnas dryck med tilltugg till självkostnadspris. Har du lust skickar du en blänkare om ditt deltagande på kappsegling@ekerobk.se, men det är inger måste med föranmälan.

Kan vi slå deltagarantalet på 20 personer från föra året?

Välkommen // Seglingskommitén genom Alex