Torsdag den 15/6 Shorthand

Vinden är emot oss 1-2 m/s och S därför återigen flyttar vi starten mot EBK och har EBK torsdagsbana som grund för kappseglingen.

 • •  Mårten/Kim Albin Nova flygandesegel
  •  Göran/Lars First 34.7 Flygandesegel
  •  Anders/Ragna Comfortina 32 Ej Flygandesegel
  •  Janne/Anders J/70 Flygandsegel
  •  Tony/Jens J/70 Flygandesegel
  • Tomas/Stig 606 Flygandesegel
 • •  Alex/Magnus Omega 30 flygandesegel

OBS. nu kan man bara anmäla sig med flygandesegel.

Nu blir det syd dragen åt öst.

Vi gör en bana som klarar syd och SO och har långa medvindar så alla får upp flygande segel.

 

Bana:

 • 7-7b start
 • 2BB
 • 7-7b gate
 • 2BB
 • 5BB
 • 7-7b gate
 • 2BB
 • 7-7b gate
 • 2BB
 • 5BB
 • 7-7b gate

Osv fram till 80 minuter.

Mål vid gate.

Märke 7-7b kommer anpassas till vinden i sitt läge.

/Mårten