Bana 11/5 två banor att välja på.

Bana ”A” (Mer sydligvind)

 • Start 7-7b
 • 2BB
 • gate 7-7b
 • 2BB
 • 3BB
 • gate 7-7b
 • o.s.v

Mål: gate 7-7b

Bana ”B” (Mer sydostligvind)

 • Start 7-7b
 • 2BB
 • 3BB
 • gate 7-7b
 • 5BB
 • gate 7-7b
 • o.s.v

Mål: gate 7-7b