På torsdag börjar vid med årets första SRS kappsegling.

Nu är det äntligen dags att börja använda våra båten på en kappsegling.  Torsdag klockan 19:00 går första starten. Vi har några nya grejer för etta året.

Alla ändringa finns i Seglingsföreskrifterna och inbjudan som finns på denna blogg.

Torsdagar:

Alla SRS skall meddelas minst 30 minuter före start och inget får ändras efter den tidens utgång. Skepparmötet kommer starta 40 minuter innan start, där kommer presenteras en färdig bana. Vi har även förhoppningar att bana skall presenteras på bloggen. Banan kommer ha fasta märken enligt banbeskrivning på bloggen:

Banan:

Vi kommer alltid att använda denna banbeskrivning som grund för torsdagarna. Anmälan till kappsegling och ange SRS tal. Detta kan göras på flera sätt:

  • SMS till tävlingsledare.
  • Supertext APP
  • Direkt på anmälningslistan vid skepparmötet.

Vad vi vill ha vid anmälan:

  • Hela besättning
  • Båttyp
  • Segelsättning
  • SRS tal

Övrigt finns det fler ändringar i Segelföreskrifterna och Inbjudan.

———————–

Shorthand kappsegling:

Vi kommer försöka genomgöra Shorthandsegling på Björken på en torsdagskväll den 15 juni om vind finns. Seglingen kan ändra banområde till mer lokala vatten om vinden saknas. Här gäller det för alla att anmäla sig i tid särskilt om man vill segla utan flygande segel. Anmälan senast den 13 juni. Banan kommer beskrivas på bloggen.


KM

Här har vi ändrat på anmälningen så om man inte vill segla sin båt med standard SRS med flygande segel måste man anmäla sig före den 14/9. Ingen ändring i SRS är tillåten efter 14/9. Banan kommer på skepparmötet innan tävlingen.


Cupen:

Här har vi ändrat på hur man räknar med KM i cupen se seglingsföreskrifterna.