Måndagsträning i 606

I dag blev det sent avhopp från två båtar och två dök inte upp.
Göran och jag var på plats men avstod segling då vi var ensamma i klubben.
Nu när kvällarna är mörka är det dags att avsluta måndagarna för denna säsongen.
Jag vill tacka alla som har deltagit och hoppas att vi ses till helgens KM.
OBS: skepparmötet är flyttat till 10:00 seglingen starter kring 11:00.
Väl mött på sjön.
/Mårten