S606k KM

Göran/Mårten och Simon/Linn seglade rikscup på Storavärtan.
S606k KM lockade 17 båtar till start vilket var svagt jämfört med förra året vi var 27 förra året. Många klubbar runt Stockholm hade svagt deltagande.
Gävle, Uppsala, Enköping/Öresund, Ekerö hade endast en deltagare per klubb. Uselt deltagande. Dessa klubbar har ca 40 båtar och endast 10% deltog.
Stockholsklubben hade ivarje fall med ca 50% utav sina båtar.
Seglingen:
Vinden var mycket varierande i styra över hela fjärden och vinden vred +/- 70 grader under dagen. Det var svårt att veta vad man skulle vara på fjäden. Iband var man först och näste minut hade båtarna i lä fått mer vind och var helt plötsligt före. Sista spinnen seglade tre båtar om oss bakefrån utan att vi fick deras vind.
Första racet gjorde vi en skitdårlig först rundning och tappade halva fältet och vi parererade inte det misstaget och gjorde en dårlig segling. Segling två och tre var riktigt bra vi var med i toppen gänget hela tiden. Det är tätt där framme och vid målgång gick fyra båtar alltid imål inom en meter. Givetvis med oss som sist i klungan. Sista seglingen fick vi en protest på oss och vi hade inte möjlighet att delta på protestförhandlingen och fick en disk. Lördagen fungerade inte alls för Simon/Linn.
Söndagen var helt spegelbland och när det kom vind var det en mycket lätt bris den varade i 40 minuter och vred 390 grader. Ingen segling denna dagen.
Placeringar SWE-836 12(17) SWE-869 15(17)
/Mårten