SRS Torsdag den 180816

Vi var ett stort gäng ute på sjön denna kvällen. hela 8 båtar var till Start. 3st J/70, 2st 606, 2st familjebåtar. De tre J/70 hade alla nya besättning för kvällen, ingen hade ”standard” besättning.

Vinden var frisk till måttlig och jag lade bana och prioriterade kryss och Läns men med en lång halvvindsbog. Kanske lite för lit halvvind för att skulle vara perfekt. Det var nog lite fördel med undanvinds segel. Endast en båt var utan undanvindssegel. Staren var bra och flera båtar kom iväg bra. Vi och Firsten gjorde bäst första kryss och var först vid första rundningen. Efter Kom Uffe. Efter första undanvinden rundade vi först tätt följd av Firsten. sedan kom de båda J/70 som redan hade tappat på oss. Uffe var också med medan de två 606 var efter vilket de skulle SRS. Magnus med klubbåt hade dock ett övertag på Tomas och Stig. Det försprånget hade de hela seglingen liksom Vi hade på de andra J/70. Långa halvvinds bogen tågade Uffe om oss och Firsten drog iväg lite. Vi han ikapp under kryssen och i mål var vi nästen ifatt Firsten. Siste medvinden gick båda J/70 om Uffe och på mållinjen gick Team Gullan om Team Jungfrusund.

/Mårten