Segling för Tjejer 2018

I år kommer vi ha en introduktion för endast tjejer och vi seglar huvudparten med J/70. , Detta är en introduktion till Segling och kappsegling. Vi kommer segla b.la. klubbens J/70.

Målet är att få en större grupp kappseglare i klubben.

Mer info:

Segling för Tjejer 2018