SRS nyheter 2018

Jag och Kenta var på Gransegel och hörde på ett föredrag om kommande SRS. Det var några nyheter och några grejer jag inte visste.

  • Har man ett klassmätbrev på en entyps båt kan man söka SRSv mätbrev. Det innebär att en inmätt J/70 kan få lägre SRS om man vill betala för detta.
  • Jag har mätt min båt till  4460 kg och klassvikt är 4400kg det är bättre för mig att ha 4400kg i mätbrevet så länge jag inte har båten inmätt av mätman. Bättre för mig att lätta båten ännu mer och koma ner till 4400kg eller att ha en mätman som väger och mäter in båten. Detta skulle ge ett sänkt SRS på 0.03-0.05.
  • Att minska spinnakerbommen men någon cm ger inget men kanske att för mig kan en justering av förstagslängen göra något då den flyttades bak när jag satta dit rulle. Men mer som är uppmätt desto bättre mätbrev.

Nyheter för i år:

  • Cruising avdraget ändras: för att få detta avdrag måste förseglet vara en mellangenua minst 130% genua.
  • Speciella shorthand brev kommer tas bort. Istället kommer man i standard brevet välja vilken brev seglarna ska ligga i så man kan ha olika uppsättningar för shorthand och standard brevet. Man måste skriva i vilken typ av segling ett segel är till för. Man kan ha ett mindre stor till Shorthand.
  • Förut har man sagt att 5 segel är standard uppsättningen för en SRS båt. Detta är ändrat och allt över 3 segel blir nu et tillägg. Alla segel utöver de tre standard kommer ge ett litet tillägg på SRS. Mer man behöver bara mäta in det största förseglet man har och sedan säger man hur många man vill ha i båten. Man får alltså segla med mindre försegel än det in mätta. Detta gäller ej flygande segel. Om man mäter in en genua får man köra med en fock och om man har endast valt ett segel får man då endast ha ett segel ombord som man använder.

/Mårten