Nödsändare

Har skaffat en PLB, såkallad Personlig Nödsändare.

PLBn är personlig och registreras på Sjöfartsverkets hemsida, så den kan även användas vid fjällturer etc.
Sändaren har en liten antenn man drar ut och aktiveras med en knapptryckning bakom luckan. Sen sänder PLBn ut en nödsignal inklusive position under ca 10 timmar.

Priset är lite drygt 3000 kr och det känns som en bra investering vid segling över Nordsjön, men kommer vara bra även vid seglingar i skärgårdar i Sverige och Finland. Kanske något som kan vara bra för flera av klubbens medlemmar?