606 26/8

I dag hade vi två nya som seglade. Anders A bror och Anders Julin.

I kväll var åter fam. Westh vassas de hade bra fart i båten och bra starter. Näst bäst båt var Anders Å och Janne. Sedan var det nog Anders J och jag. Strax efter var Anders A med brossa. Många Anders var det i kväll.

Vi genomförde fyra race danna afton Vinden vred dock i kväll ca 100 grader. Dessa vrid gjorde banan sne då vi inte har någon banläggare.

Vi var fyra båtar denna afton.

/Mårten