Pub 14/3

Pubdags! Vi träffas i klubbstugan för börja värma för den annalkande säsongen. Förutom snacks och drick (självkosntadspriser) kommer Tudor Barnard att föreläsa om segling i Skottland. Sedan kommer det att pratas om bla eskadersegling till Estland. Alla är välkomna oavsett framdrivningssätt!

Tillstälningen börjar 19.00.

Varmt välkomna // Seglingskommittén genom Alex