Seglingskommittén 2010

Dags att presentera seglingskommittén för 2010.
Vi blev riktigt många till slut, vilket är mycket positivt. Då och då behöver nytt blod komma in för att ge ny energi till de arrangemang vi håller på med.
På årsmötet valdes således följande in;
Johan Pettersson (Banner 28)
Alex Bernard (Omega 30)
Bo Sjögren (Fenix)
Robert Nilsson (Smaragd)
Mårten Blixt (Nova/606)
Göran Thingvall (Nova/606)
Jan Björnsjö (X-732/606)
Ansvaret för årets respektive seglingar är uppdelade oss emallan. Att vara ansvarig för en segling innebär att man lägger ut startbojar, bestämmer dagens bana, samt man tar hand om anmälan.
Kan också nämna att Göran är ansvarig att rapportera till styrelsen, samt att jag (Janne) är sammankallande internt i kommittén.
För att kontakta seglingskommittén kan du med fördel maila till kappsegling@ekerobk.se. Det är också den address som bör användas då vi har föranmälan (Mariefredsseglingen och KM)
Välkomna till årets seglingar i EBK !