Utklippan igen

Idag var det ren propagandasegling, genua full stor och vinden precis akter om tvärs mellan 8-11 m/s. God fart och soligt i princip hela dagen. Några få stänk och åskcellerna passerade norr och söder om oss.

I slutet vred vinden emot och dojade ur och motorn fick jobba. De 50 nm avverkades på 7.5 timmar.
Dagens djurlektion ur Wikipedia:

På Utklippan finns även flera olika sorters groddjur, bland annat stinkpadda och den hotade grönfläckiga paddan. 1994 iscensattes en framgångsrik räddningsaktion då ett 10-tal hanar och ett 100-tal ungdjur av grönfläckig padda inplanterades på ön efter det man konstaterat att endast honor fanns kvar.[2] Flera av djuren på ögruppen klarar inte längre perioder vid saltvatten.