Måndagsträning

18/4 Härlig start på segelbåten.

Både broatchar och surfar.

Det var ringrostig och väldigt byigt och vridiga. Svårseglat kan man säga. Vi hade svårt med stressen att runda med gennacker nedtagning. Vi var alltid försena. Vi var 2st J/70 Och seglade mot varandra.

Vi lade ut en bana men mest för att träna rundning av bojar. I början hade min båt bäst kontroll på ginnaker upptagning och nertagning men när vi närmade oss att försöka rund bojar blev nertagningarna allt för svåra och vi kom in fel vinkel och allt för sena. Tony och gänget började ringrostigt men hade betydligt mer flyt i nertagningarna på slutet. Nertagningarna av gennacker på tre kändes det att vi saknade två händer. Svårt att se att fall, tack, bom uthal och gtaj löpte ut samtidigt som Simon kömpade in gennackern. Jag tror nog Simon hade det kämpigast i båten denna afton.

Jag tycke vi kryssade lite högre än den men något lägre fart. Men vinden var vridig och ena stunden var man före andra båten och vid näste vrid var man efter. två båtar brevidvarande kande styra upp till 20 grader skillnad på samma bog. En gång slog vi på samma kurs.

Virrig och byigg vind och jag tror det kalla vattnet gör att friktionen mellan vatten och vinden för dessa konstiga egenskaper.

Bra träning i svåra förhållanden.

/Mårten