SRS program 2014

Kappseglingsprogram 2014 Vårprogram: 8/5 Torsdag start 19:00 (Alex) 15/5 Torsdag start 19:00 (Göran) 22/5 Torsdag start 19:00 (Anders) 24/5 Mälarvarvet, anmälan på www.seglamalarvarvet.se (EBK representant Bosse) 5/6 Torsdag start 19:00 (Janne) 12/6 Torsdag start 19:00 (Bosse) Höstprogram: 14/8 Torsdag start 19:00 (Alex) 16/8 Hagskärsturen (Göran) 21/8 Torsdag start 19:00 (Göran) 23/8 SRS-KM, se nedan (Janne) 28/8 Torsdag start 19:00 (Anders) 4/9 Torsdag start 18:30 (Janne) 11/9 Torsdag start 18:30 (Bosse) 18/9 Torsdagsavslutning med ärtsoppa, ej del av EBK-Cup (Anders) SRS-KM 23/8 Vi planerar att köra KM med EBK som bas även i år. På kvällen kommer vi att ha en fest där vi kan hylla eller bortförklara våra insatser. Välkomna // Seglingskommitén genom Alex Barnard