SRS program 2016

Vårprogram:

7/4 Träff i klubbhuset inför säsongen 19:00

12/5 Torsdag start 19:00 19/5 Torsdag start 19:00 26/5 Torsdag start 19:00 28/5 Mälarvarvet, anmälan på www.seglamalarvarvet.se 2/6 Torsdag start 19:00 9/6 Ingen segling, förberedelser för Allsvenskan 16/6 Torsdag start 19:00

Höstprogram: 11/8 Torsdag start 19:00 18/8 Torsdag start 19:00 20/8 Hagskärsturen (se program för information) 25/8 Torsdag start 19:00 1/9 Torsdag start 18:30 8/9 Torsdag start 18:30 17/9 SRS-KM, se nedan

SRS-KM 17/9

Vi planerar att köra det 40e KMet med klubben som bas. Till kvällen firar vi 40år jubileet

Välkomna // Seglingskommitén genom Alex Barnard