SeglarPUB

Lördag den 22a mars från 19:00 blir PUB i klubbstugan. Det blir bar till självkostnadspris, prisutdelningar för 2013, samt lite information om kommande säsong. I övrigt är det bara trevligt umgänge som gäller. Alla är Välkomna !