SRS mätbrev

Det är viktigt att ha eget mätbrev. Segel: Ofta har båtar mindre segel än vad det skall vara enligt reklampapper eller entypsreglerna. Ex Nova skall focken vara 10.75m lång och 4.2m lång. Inga segel på rulle kan vara denna storleken. Rull fock 1.10% för en Nova är ca 10.27m lång och 3.9m bredd. Vikt: Ofta utav olika anledningar stämmer inte vikt på båtar. Entypsbåtar har oftast bättre vikt i SRS än vanliga ”standard” båtar. Entyp båtar har ofta vägt båtar och sedan gjort sina regler efter verklig vikt. Standardbåtar anger ofta vikt enligt tillverkarens information om vikt och tillverkaren anger ofta ett lägre vikt för att båten ska se snabbare ut än den är. Har man en standard båt är det viktigt att mäta in båten. OBS: Båten måste mätas enligt reglerna och inte som man har båten på semmestern. Båten måste vara tom och endast ett fåtal segel. Ex: Novan har enligt reklamblad en vikt på 3900kg och enligt entypsreglerna 4400kg. Alltså är en Nova 600kg mer vikt än vad tillverkaren har uppgett från början. Övrigt: Har man rätt längd på spinnakerbåt? Har man rätt rigg, spridare, backstag eller fiolstag? Tips: Man får bra avdrag jämfört med standard SRS OM: Man alltid kör fock på Genuabåt Man kör med ett försegel och rulle på däck. Segel: Nu på söndag hjälper EBK dig att mäte in dina segel. Ta till vara på det tillfället. Vikt: Kolla upp vikten på båten på sjösättningen. Kolla hur mycket vikt som inte får mätas in som ligger i båten och lägg till tre segel + riggvikt. Skillnader för min Nova och standard Nova: Vikten är 4500kg (4400kg) 2% högre vikt Storsegel 30.56 (32.36) 94% utav standard stor Fock 20.67 (21.96) 94% utav standard fock Spinnaker 61.44 (77.04) 78% utav standard spinnaker. Inget fiolstag, endast en fock, spinn och rulle på däck. Detta ger en skillnad i SRS 1.116 (1,147) 97% utav standard SRS Då är ändå Novan ganska bra uppmätt inför SRS då det är en entypsbåt. Gå och mät in båten så får vi alla roligare seglingar i klubben. /Mårten