SRS mätbrev

Efter en del diskutioner har seglingskommittén bestlutat att tillåta alla SRS mätbrev vid klubbens kappseglingar. Dvs, för båtar som inte har SRS mätbrev gäller SRS tabellen samt att något av följande SRS mätbrev får anmälas: SRS mätbrev (ej verifierat), SRSv-mätbrev samt SRS shorthand mätbrev.

Anledningne till förändringen är att seglingskommittén, och även de som deltar på kappseglingarna regelbundet, önskar att så många båtar som möjligt detltar i klubbens seglingar.

Det finns även diskutioner om att vi skall börja använda SRSp. Den dislkutionen har dock inte landat än och om vi börjar använda SRSp så blir det troligen till höst seglingarna.

Mvh // Alex