Inför nästa säsong.

Nya möjligheter för crusingbåtar

Om en båt har segelgarderob begränsad till ett storsegel, en fock/genua vilken förs på ett rullsystem monterat helt ovan däck samt maximalt en spinnaker eller en gennaker ger detta sänkt SRS-tal. Dessutom införs två nya propellertyper; fast-respektive folding-propeller i kombination med öppen bogpropeller.

————————-

Invägning av SRS båt.

APPENDIX 2 – UTRUSTNING OMBORD VID VÄGNING

Appendix 2 gäller endast för standardbåtar och mätbrevsbåtar. För klassbåtar gäller klassreglerna.

Ap2.1 Endast följande utrustning får finnas ombord om inte båtdatabladet, SRS-mätbrevet eller SRSvmätbrevet anger annat:

2013-01-15 S RS 2 0 1 3 – K LAS S REGLE R FÖR ENSKROVS BÅTAR 7 av 7

 1. a) Rigg
 2. b) I den utsträckning följande segel är tillåtna: Ett storsegel, en fock eller genua, en spinnaker eller gennaker samt tillhörande säckar och/eller kapell
 3. c) En uppsättning skot och suggor för varje tillåten typ av segel
 4. d) Nedgångsluckor
 5. e) Fast monterad utrustning
 6. f) Fast monterade instrument Följande utrustning får finnas ombord om den är obligatorisk enligt SRS-mätbrevet:
 7. g) Sprayhood och sittbrunnskapell
 8. h) Inom- eller utombordsmotor med högst 10 liter drivmedel
 9. i) Dynor tjocklek minimum 5 cm i alla kojer
 10. j) Bord
 11. k) Pulpit och mantåg
 12. l) Kokanordning, komplett installation
 13. m) Toalett, komplett installation med septiktank
 14. n) Kojer i förpik
 15. o) Ett eller flera batterier
 16. p) Förtöjningsgods såsom ankare, kätting, ankarlina, förtöjningslinor och fendrar max vikt 1.5% av deplacementet