Starten av kappseglingsträningen

Vi var fem personer som kom ner till träningen. Både Janne och Jag saknade besättning och vi seglade tillsammans. Vi seglade mot ”Team Karl” som bygger på Karl som är juniorseglare i klubben.
Vi körde träning på kort bana med många starter.
Vädret var varmt och vinden var svag.
Vore roligt om vi kunde få ut alla 606 samtidigt på träning. Vi får hoppas att det sker senare under säsongen. Ju fler vi är destå bättre träning får vi.
/Mårten