SRS program 2018

 

 

DAG DATUM AKTIVITET NOTERING ANSVARIG
Måndag 7:e maj SRS-segling Obs! Måndag Anders J
Torsdag 17:e maj SRS-segling Anders A
Torsdag 24:e maj SRS-segling Alex
Måndag 28:e maj SRS-segling Obs! Måndag Anders J
Fre-sön 1:a – 3:e juni Allsvenskan Jungfrusund
Torsdag 7:e juni SRS-segling Alex
Lördag 9:e juni Jungfrusundsregattan www.jungrusundsregattan.se
Torsdag 14:e juni SRS-segling Janne
Torsdag 16:e aug SRS-segling Mårten
Söndag 26:e aug Ärtskär Runt www.kvarnviken.se
Torsdag 23:e aug SRS-segling Mårten
Torsdag 30:e aug SRS-segling Anders A
Torsdag 6:e sep SRS-segling Start 18:30 Janne
Torsdag 13:e sep SRS segling Start 18:30 Anders J
Lördag 15:e sep Fantholmsregattan EBKs öppna KM

http://fantholmsregattan.ekerobk.se

Söndag 8:e dec Luciasegling

 

Torsdagar (Måndag): Segling på torsdagar har vi presentation av banor på skepparmötet. Anmälan till tävlingen görs på SMS eller app (supertext) till den som har ansvar för tävlingen eller på skepparmötet. Vid anmälan skall SRS talet uppges. Ändring av SRS får endast ske innan 30 minuter före start.

(**)  FamiljeMästare (FaM) Tanken är att detta är en segling som ska gynna familjer och även familjer med fler än 2 personer och att det är en familjevänlig kappsegling. Varken shorthand eller flygande segel är tillåtna. Starten är omväntSRS enligt tabell som kommer senare. Anmälan senast den 17/9 21:00 via anmälan  SMS eller app (supertext) till den som har ansvar för tävlingen . Mindre än tre startande blir seglingen inställd. Anslås på hemsidan.

(***) KlubbMästerskap på våra vatten är lite svåra att kunna utnyttja Flygande segel fullt ut och vi föredrar att alla försöker finna en besättning till sin båt. Därför är anmälningstiden satt till torsdagen 14/9. Anmälan till KM är öppen till den 14/9  på SMS eller app (supertext) till den som har ansvar för tävlingen.  Vid anmälan skall båten och dess SRS tal anges. Efteranmälan är tillåten men då endast med SRS Standard och då är inte tillåtet att välja bort flygandesegel eller shorthand. banan kommer presenteras på skepparmötet innan start. Banområdet är utanför EBK mellan Kärsön och Helgö. Banan kommer läggas så att flygande segel skall kunna användas. Inga ändringar i SRS är tillåten efter 14/9.

Enskildas medlemmars i EBK.