Inbjudan SRS 2018

INBJUDAN SRS 2018

Inbjudan för klubbseglingarna Ekeröbåtklubb
Tävling: Ekeröbåtklubbs klubbseglingar
Datum: Segelsäsongen 2018

1. Regler

1.1 Kappseglingarna genomförs enligt Kappseglingsreglerna (KSR)

1.2Ingen domare finns tillgänglig under våra kappseglingar. Tvister bör lösas på sjön. Vid behov kommer alla som vill vara med på en protestförhandling efter seglingarna. För en protest skall få fällande dom måste minst en röst vara fällande. Inblandade parter har inte rösträtt.

1.3 Handikapp beräknas enligt SRS. SRS tal enligt SRS-tabelen, SRS-mätbrev, SRSv-mätbrev eller SRS shorthand mätbrev skall anges vid anmälan.

1.4 En båt med ett alternativt SRS-tal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet, SRSv-mätbrevet eller SRS shorthand mätbrevet för kappsegling utan undanvindssegel får anmälas utan sådana segel.

2. Villkor för att delta

2.1 Cupen är endast till för medlemmar i EBK

2.2 För enskilda delseglingar är medlemskap i EBK inget krav. (Alla som deltar i enskild delsegling kan ta pris.)

2.3 Endast medlemmar i EBK kan bli Cupvinnare samt Klubbmästare.

2.4 Båten ska finnas och uppfylla kraven enligt SRS eller ha SRS-mätbrev.

3. Anmälan

3.1 Anmälan inför kvällseglingarna skall göras med ett ”standard” SRS tal man tror man oftast seglar med. Detta bör vara senast seglingskommitteen 15 minuter innan första start. Man behöver endast anmäla sig en gång under säsongen för kvällsseglingarna.

3.1.1 En icke anmäld båt kommer alltid få delta men då till SRS med flygandesegel på sitt mätbrev eller SRS från tabellbåt.

3.2 Ändrat sitt ”standard” SRS tal måste göras senast 15 minuter innan start. Detta på startblanketten i klubbhuset eller Supertext.

3.3 Telefonnummer till funktionärer:
Funktionär Mobil nummer:
Janne Björnsjö 073-9149167
Alexander Barnard 070-267 15 33
Anders Alverbäck 076-007 77 03
Anders Julin 070-070-323 89 00
Mårten Blixt 070-5849498

4. Registrering

4.1 Ingen registrering innan start på kvällsseglingarna.

5. Seglingsföreskrifter

5.1 Seglingsföreskrifterna finns på hemsidan http://kappsegla.ekerobk.se

6. Tidprogram

6.1 Se hemsidan http://kappsegla.ekerobk.se

6.2 Skepparmöte för kvällssseglingarna sker 40 minuter före start vid klubbstugan

6.3 Resultatceremoni för kvällsseglingarna sker ca en halvtimme till en timme efter sista båts målgång.

6.5 Prisutdelning av vandringspriserna och cupen sker på EBK:s årsfest alternativt en höstpub.

7. Kappseglingsområde

7.1 Kappseglingarna genomförs Mälaren, se banbeskrivningen.

8. Banan

8.1 Banan är uteslutande distansbanor , se banbeskrivningen.

9. Poängberäkning

9.1 EBK-cupen

9.1.1 Handikappsystem beräknas enligt SRS.

9.1.2 Cupen är personliga och alla EBK medlemmar får lika poäng i en båt.

9.1.3 Poängberäkning, ej KM: 1-P/A+0.2 = Poängen (avrundning till närmsta hundradel)
P = Placering i regattan
A = Antalet deltagare i denna regatta
9.1.4 Poängberäkning KM: 1-P/A+0,5 = Poängen (avrundning till närmsta hundradel)
9.1.5 De sju bästa delseglingar av tolv räknas i EBK-cupen.
9.1.6 Vid lika poäng i cupen är KM avgörande.

10. Priser

10.1 Vandringpris för:

Klubbmästare
EBK-cup mästare
Shorthandmästare

10.2 Inga priser för kvällsseglingarna.

Enskildas medlemmars i EBK.