Inbj. Fantholmsregattan

Kappsegling: Fantholmsregattan
Datum: 180915
Arrangör: EkBK

1. Regler
1.1 Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S samt SRS-reglerna.
1.2 Tävlingen är öppen för båtar som finns med i SRS-tabellen eller har ett giltigt SRS-mätbrev. Mätbrev som inte finns på Seglarförbundets hemsida skall uppvisas vid registreringen. Eventuella korrigeringar av anmälan mottages senast 24 timmar före start.
Följande undantag kommer att tillämpas: Båt som inte uppfyller dessa krav kommer att tilldelas ett godtyckligt SRS-tal i samråd med seglingsledningen och deltar utom tävlan.
1.3 En båt med ett alternativt SRS/SRSv-tal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet eller SRSv-mätbrevet för kappsegling utan undanvindssegel får anmälas utan sådana segel. Detta ska anmälas senast 24timmar före start till seglingsledningen.
1.4 En båt med två personers besättning får kappsegla med ett SRS-tal för shorthanded kappsegling (SRSs). Detta ska anmälas senast 24timmar före start till seglingsledningen.
1.5 Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser för reklam.
1.6 Alla båtar kan komma att, i enligt ISAF Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören.
1.7 En tävlande som har lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.
2. Villkor för att delta
2.1 Den tävlande ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet.
2.2 Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.
2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter regattan.

3. Anmälan
3.1 Anmälan ska göras senast 20180910 via fantholmsregattan.ekerobk.se/anmalan-2018/.
3.2 Efteranmälan tas emot tom 2018-09-14 kl:11:00 mot förhöjd avgift.
3.3 Anmälan ska innehålla uppgifter om:
– Namn
– E-post
– Klubb
– Båttyp
– Segelnummer
– SRS-tal
– Ev Mätbrevsnummer
– Segelsättning
3.4 Anmälningsavgiften är: 250 kr fram till den 180910, därefter är anmälningsavgiften 350 kr. Anmälningsavgiften betalas genom Swish till 123 024 59 51 (ange namn, båttyp samt segelnummer) alternativt SEB konto 5365 04 768 43 Alexander Barnard (ange segelnumer).
4 Registrering
4.1 Registrering sker på regatta expeditionen senast den 180915 9:55
4.2 Båtens Mätbrev eller SRStabell ska finnas på SSF hemsida om inte ska SRS mätbrevet visas upp vid registreringen.
4.3 En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse med reglerna. På vattnet kan kappseglings och/eller tekniska kommittén instruera en båt att omedelbart bege sig till en föreskriven plats för besiktning.
5. Tidprogram
5.1 Program:
9:00-9:55 Registrering i klubbhuset
10:00 Skepparmöte framför klubbhuset.
10:55 Första planerade varningssignal
Ca 15:30 Eller efter protesttiden utgång, prisutdelning och aftersail
5.2 Seglingsförskrifter publiceras på hemsidan senast den 10 september
6 Genomförande
6.1 Två klasser Shorthand och Standard SRS.
6.1 För att segla Shorthand skall man vara anmäld med Shorthand och man måste följa reglerana för Shorthand max 2st ombord på båten. Övriga båtar seglar Standardklassen
7 Kappseglingsområde
8.1 Kappseglingsområdet sträcker sig mellan ön Kanan och Drottningholm.
8 Banan
8.1 Start/mål på Kyrkfjärden utanför Ekerö BK vid Fantholmen, Ekerö. Banan är en distansbana mellan/runt öar och bojar ca 14 distans lång. Banan kan ändras beroende på väderförhållanden. Beräknad seglad tid på långsamaste båt är ca 4 timmar.
9 Protester och straff
10 Poängberäkning
11 Priser
Priser i Shorthand
Priser i Standard SRS
Pris för bästa totalbåt
Datum: 180823
Namn: Alexander Barnard

Enskildas medlemmars i EBK.