Program måndagsträning 2018

DAG DATUM AKTIVITET NOTERING
Måndag 21:e maj Banträning
Måndag 4:e juni Banträning
Måndag 11:e juni Banträning
Måndag 18e juni Banträning
Måndag 25:e juni Banträning

Enskildas medlemmars i EBK.