Seglingsföreskrifter SRS 2018

Seglingsföreskrifter för EBK:S kvällsseglingar.
Tävling: Ekeröbåtklubbs klubbseglingar
Datum: Segelsäsongen 2018
Arrangör: EBK
1. Regler

1.1 Kappseglingarna genomförs enligt Kappseglingsreglerna (KSR)

1.2 Vi använder oss av förenklat straff. Detta betyder att du skall göra ett slag och en gipp för att ta ditt straff.

1.3 Handikapp beräknas enligt SRS. SRS tal enligt SRS-tabelen, SRS-mätbrev, SRSv-mätbrev eller SRS shorthand mätbrev skall anges vid anmälan.

1.4 En båt med ett alternativt SRS-tal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet, SRSv-mätbrevet eller SRS shorthand mätbrevet för kappsegling utan undanvindssegel får anmälas utan sådana segel

1.5 Ingen domare finns tillgänglig under våra kappseglingar. Tvister bör lösas på sjön. Vid behov kommer alla som vill vara med på en protestförhandling efter seglingarna. För en protest skall få fällande dom måste minst en röst vara fällande. Inblandade parter har inte rösträtt.

1.5.1 Vid en protest skall man skrika ”PROTEST på båt XXX för XXX” och ingen flagga måste visas. Vid tjuvstart skall de andra upplysa berörd båt om detta genom en protest. Alla protester skall göras omgående efter incidens.

1.5.2 Felaktig gjord protest, avslås alltid.

1.5.3 Ingen får kompensation för andras fel ute på banan.

1.5.4 Straff efter kappsegling. Om man vill slippa protestförhandling och riskerar en DSQ eller DNS kan man begära ett påslag på 5 minuter på beräknad tid, detta måste ska innan en protestförhandling är påbörjad.

1.6 Protesttiden är 30 minuter efter sista båt i mål. Protest lämnas till seglingsledaren. Protester som inte kommer i tid kommer avslås.

1.7 Om vinden i start är mindre än 1 m/s eller prognosen under närmsta timmen efter start är under 1m/s skall starten avbrytas. Om starten har genomförds skall vi fortsätta med kappseglingen.

2. Villkor för att delta

2.1 Cupen är endast till för medlemmar i EBK

2.2 För enskilda delseglingar är medlemskap i EBK inget krav. (Alla som deltar i enskild delsegling kan ta pris.)

2.3 Endast medlemmar i EBK kan bli Cupvinnare och Klubbmästare.

2.4 Båten skall uppfylla kraven enligt SRS båtdatablad eller ha SRS-mätbrev.

3. Information till deltagarna

3.1 Information till deltagarna anslås på den officiella anslagstavlan som är belägen vid brygga A och http://kappsegla.ekerobk.se

4. Signaler visade på land

4.1 Inga flaggor under kvällsseglingar.

5. Tidprogram

5.1 Tidsprogramet finns tillgängligt http://kappsegla.ekerobk.se

5.2 Skepparmöte för kvällssseglingarna sker 40 minuter före start vid klubbstugan

5.3 Resultatet presenteras en halvtimme till en timme efter sista båts målgång.

5.4 Prisutdelning av vandringspriserna och cupen sker på EBK:s årsfest.

6. Flaggor och signaler

6.1 Startsignaler och flaggor kommer inte att användas.

6.1.1 Om ansvarig funktionär deltar i kappseglingen ansvarar alla båtar gemensamt att inget regelbrott sker i starten. En båt kan endast bli diskad om någon annan båt, eller funktionär, har uppmärksammat berörd båt på dess regelbrott samt att berörd båt inte har vidtagit åtgärd för att ta sitt straff. Varken signaler eller flaggor kommer att användas under startproceduren.

6.2 Varje båt ansvarar för sin egen tidtagning.

7. Kappseglingsområde

7.1 Kappseglingarna genomförs på Mälaren och förklaras på skepparmötet eller beskrivs vid anmälan.

8. Banan

8.1 Banbeskrivning för kvällsseglingarna anslås vid skepparmötet. Karta för seglingsområdet finns på bloggsidan. http://kappsegla.ekerobk.se

8.1.1 Kappseglingskommittén kommer att försöka anpassa banan så att en kvällskappsegling tar ca 50 minuter att segla.

9. Märken

9.1 Rundningsmärkena är sjömärken, öar och utlagda bojar, se banbeskrivningarna.

10. Starten

10.1 Startlinjen, se banbeskrivningarna.

10.2 En båt som inte startar inom 15 minuter efter sin startsignal räknas som inte startande.

10.3 Varje båt ansvarar och startar enligt GPS-tid.

10.4 Man kan anhålla om fördröjd start vid skepparmötet. Fördröjd start innebär att man startar max en minut efter ordinarie start. Då beräknar man sin seglad tid från sin starttid. Denna regel är till för att underlätta för nya kappseglare. Seglingsansvarige beviljar/avslår ansökan.

10.6 Starttider kvällseglingar

10.6.1 Gäller från 1 maj till 31 augusti
• SRS Start 19:00

10.6.2 Gäller från den 1 september
• SRS Start 18:30

11. Mål

11.1 Samma märken som startlinjen.

11.2 Alla ska ta sin egen målgångstid enligt GPS tid. Tiden skall anmälas senast 30 minuter efter sista båtens målgång.

11.3 Tiden skall lämnas in till ansvarig funktionär vid varje delsegling, SMS och supertext är tillåtet.

12. Avkortad bana

12.1 Kvällsseglingarna gäller avkortad bana om den båten som ligger först passerar mellan målbojarna senare än 50 minuter från startskottet.

13. Tidsbegränsning

13.1 Maximitiden för första båt i mål är 120 minuter för kvällsseglingarna.

13.3 Maximitiden efter första båten i mål är 90 minuter vid kvällsseglingarna.

14 EBK-cupen

14.1 Handikappsystem beräknas enligt SRS.

14.2 Cupen är personliga och alla EBK får lika poäng i en båt.

14.3 Poängberäkning, ej KM: 1-P/A+0.2= Poängen (avrundning till närmsta hundradel)
P = Placering i regattan
A = Antalet deltagare i denna regatta

14.3 Poängberäkning KM: 1-P/A+0.5= Poängen (avrundning till närmsta hundradel)

14.4 De sju bästa delseglingarna av tolv räknas i EBK-cupen.

14.5 Vid lika poäng i cupen är KM avgörande.

Enskildas medlemmars i EBK.