Beräkning av cupen

Cupen beräknas enligt formen:

1-P/A+0.2=poäng  (avrundning 2 decimaler)
P = Placering
A = Antalet deltagare i denna delseglingen

KM är prioriterat att ger mer poäng:

1-P/A+0.5=poäng  (avrundning 2 decimaler)

 

Mälarvarvet för man poäng efter placeringen och total antalet seglare.

Enskildas medlemmars i EBK.