Mer fakta om KM-09

Första racet var det svaga vindar. Två båtar tjuvstartade 51, 836. De båtar som gick mot EBK:s hamn fick en stor fördel och Peter/Bosse gjorde en mycket bra kryss och efter första varvet sod det:
248 11:24:49
500 11:25:01
836 11:25:15
868 11:25:22
51 11:26:18
420 11:26:33
869 11:27:00
8 11:28:22
424 11:29:14
Andra varvet gickåter peter/Bosse in mot EBK men slog presis rätt tid och jag och Göran gick lite för nära klubben och tappate på Peter/Bosse. Peter/Bosse ökade avståndet i toppen. Efter andra varvt:
248 11:38:03
500 11:38:45
836 11:38:59
868 11:39:34
420 11:39:53
51 11:40:03
869 11:41:34
424 11:44:04
8 11:44:06
Tredje varvet hände inte mycket mer än de två sista båtarna hade en hård fajt in i mål.
Målgång:
248 11:51:16
500 11:51:37
836 11:52:45
868 11:53:35
420 11:54:23
51 11:55:34
869 11:56:45
424 11:59:23

8 11:59:35
Race två:
EN båt tjuvstartade 500. Första kryssen satsade allt för många allt för nära EBK. Göran och jag valde en kryss något länge ut dör vi fann mer vind och tod snabb täten. Efter oss seglar ungdomarna mycket bra.
836 12:17:58
869 12:18:40
500 12:18:41
420 12:18:56
51 12:19:08
868 12:19:30
248 12:19:30
424 12:19:43
8 12:20:18
Andra varvet håller vi under fött jagade av 500.
836 12:32:18
500 12:32:25
420 12:32:48
51 12:32:48
868 12:33:14
424 12:33:47
869 12:34:12
248 12:34:12
8 12:34:41
Innan målgång var 500 tvungen att väja för 8 och tappade en plats.
836 12:44:12
420 12:44:40
500 12:45:38
51 12:45:38
868 12:45:50
424 12:26:59
869 12:47:04
248 12:47:39
8 12:47:44
Tredje racet:
Båt 8 tjuvstartade. Vinden är nu uppe på ca 7 m/s och det är många stråk över banan och det är extremt viktigt att hitta vinden. Själv gick sita delen på kryssen allt för dårligt och vi tappade på täten. 420 började bäst men tappade 868 på slutet av första länsen.
1:a rundning:
868 13:26:33
420 13:26:34
500 13:22:34
51 13:26:50
836 13:22:11
424 13:27:17
248 13:28:06
869 13:28:22
8 13:28:52
Under andra kryssen gick 868 ut från det västra gate märket och tar greppet om racet. Janne gjorde en mycket bra andra kryss och tog placeringar. Andra rundning:
868 13:38:23
51 13:39:25
420 13:39:30
500 13:39:40
836 13:40:08
248 13:41:30
8 13:41:39
424 13:41:39
869 13:41:55
Under sista kryssen tappade Janne en båt. Målgång:
868 13:51:08
420 13:51:24
51 13:51:41
500 13:52:08
836 13:53:12
248 13:54:24
424 13:54:43
8 13:55:21
869 13:56:19
Fjärde racet:
Ingen tjuvstart och vi gjorde ingen bra förstakryss slog allt för ofta och hittade inte rätt i ståken. Första rundningen:
500 14:16:22
420 14:16:36
424 14:17:04
51 14:17:10
869 14:17:17
868 14:17:35
836 14:17:38
238 14:17:53
8 14:17:58
Andra varvet gjorde vi en bra kryss och hittade stråken. Andra varvet:
500 14:27:39
420 14:27:42
836 14:28:56
424 14:29:07
51 14:29:18
868 14:29:39
248 14:29:59
8 14:31:16
Målgång:
500 14:38:32
420 14:38:54
836 14:39:59
424 14:41:08
51 14:41:18
868 14:41:31
869 14:42:27
8 14:42:28
Racen var täta och skillanden efter 50 minuters race var max åtta minuter. Jag tycket det var bra segling och vädret var ännu bättre.
Vi tackar framförallt funktionärerna Uffe och Leffe som gjorde ett mycket bra jobb.
Sedan ett stort tack till Simon som grillade hamburgare till deltagarna.
Själv är jag nöjd med att vi blev så många till start öven fast juniorbåten hade svårt att finna farten. Det var roligt att juniorerna Linn och Karl i 869 gjorde en bra segling och häll bra fart i båten.
Jag vill tacka alla för att vi var med och gjorde detta till en trevlig seglings dag.
/Mårten
I Excelfilen nedan finns nu all data, med varvtider placering totalt och placering per varv. Nu är det bara att analysera hur olika vägval och vindar slog ut, om man nu kommer ihåg när man gjorde vad….